Juridische ondersteuning

Het Meldpunt Rookoverlast kan u juridische ondersteuning bieden. Bel met 06 49 13 77 77 voor meer informatie. chroom6houtrook2

Wij willen u oproepen om een handhavingsverzoek te gaan indienen bij uw gemeente. Het Meldpunt Rookoverlast wil graag van u weten hoe uw gemeente omgaat met handhavingsverzoeken. Wij horen vaak dat de gemeente bij het eerste telefoongesprek aangeeft dat er geen regels zijn. Maar dat is niet waar. Handhaven kost de gemeente geld en willen uw zaak liever afwimpelen. Hierbij een voorbeeld brief om een handhavingsverzoek in te dienen bij uw gemeente. Een handhavingsverzoek is gratis. Ook kan Meldpunt Rookoverlast u juridisch ondersteunen zonder dat u een advocaat nodig heeft.

 

Voorbeeldbrief aan de gemeente

 

Afzender

 

Aan: het gemeentebestuur van (B & W) van
adres

 

Betreft: handhavingsverzoek wegens overlast door open haarden en/of houtkachels
Datum:

 

Geacht gemeentebestuur.

Reeds enige tijd heb ik/hebben wij veel overlast van het stoken van de houtkachel/open
haard op …. (adres). …. De overlast bestaat uit ……… en de gevolgen daarvan zijn …… (korte
omschrijving geven)

Wij hebben meerdere malen (data noemen)met de bewoners van dat pand overlegd, maar
dat heeft onvoldoende verbetering opgeleverd. Ik ondervind/Wij ondervinden nog steeds
overlast. Op grond van Artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 bent u als gemeente verplicht
de overlast veroorzaakt door houtkachels of open haarden te doen beëindigen.

Bij deze doe ik dan ook een handhavingsverzoek en vraag ik u op te treden tegen de overlast
die ik ondervind/wij ondervinden van het gebruik van de houtkachel/open haard op ….
(adres).

(Optie: Wij gaan ervan uit dat u handelt conform de Handhavingswijzer van de Nationale
Ombudsman.)

Ik ga/Wij gaan ervan uit dat wij spoedig van u een reactie zullen krijgen.

hoogachtend.
Bijlage

(geef in een bijlage een uitvoerig verslag van de overlast zoals beschreven in het
‘Stappenplan voor de gehinderde(n)’ inclusief foto’s, video’s en/of schetsen van de situatie)

Heeft u vragen? Bel met ons meldpunt! Telefoon 06 49 13 77 77.