Nederlandse Gemeentes weten niets van de plannen van VNG

Het meldpunt Rookoverlast heeft navraag gedaan onder de 393 Nederlandse gemeentes of zij ook van op de hoogte zijn dat de VNG van plan is om het bouwbesluit 7.22 af te gaan schaffen. Uit rond vraag doet blijken dat gemeentes dit niet weten. Wij vragen ons af of er enig overleg is geweest met de … More Nederlandse Gemeentes weten niets van de plannen van VNG

Wanneer Rapport Blauw op tafel komt verliest u bij Raad van State

Er zijn mensen die rechtszaken tegen de buren aanspannen om houtrookoverlast tegen te gaan. Soms worden zij in het gelijk gesteld. Echter wanneer je terechtkomt bij de Raad van State: Dan verliezen mensen de zaken. Dat komt omdat de Raad van State steeds uitgaat van het rapport Blauw. Zie verder:   CE Delft – Beoordeling … More Wanneer Rapport Blauw op tafel komt verliest u bij Raad van State

Vrijwel alle gemeentes zijn aangeschreven

Omdat de PvdA van mening is dat de lokale overheid het beleid van houtrookoverlast dient te bepalen, hebben wij alle Nederlandse gemeentes (393) aangeschreven. Een overzicht van beleid van gemeentes kunt u vinden op: http://vuurkorfoverlas.forum2go.nl/beleid-gemeentes-f4.html Nog niet alle gemeentes hebben gereageerd op onze vragen. Mist u uw eigen gemeente waar u woont? Laat het ons … More Vrijwel alle gemeentes zijn aangeschreven

Houtrook en de grondwet

Grondwetartikelen Artikel 10:1 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Artikel 11 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Artikel 20:1 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van … More Houtrook en de grondwet

Raad van State uitspraken houtrook

2003-12-04 – Raad van State – Nuth2004-05-06 – Raad van State – Nuth2006-08-16 – Raad van State – Zuid-Holland – bestemmingsplan2010-09-15 – Raad van State – West Maas en Waal2011-05-04 – Raad van State – Siebengewald (gem. Bergen)2011-10-16 – Raad van State – Groningen2012-10-31 – Raad van State – Noord-Brabant – vergunning voor houtvergassing2013-10-16 – … More Raad van State uitspraken houtrook