Gebruikt u een open haard of houtkachel? Voorkom overlast!

Met het donkere en koude weer van de laatste tijd neemt het gebruik van openhaarden en houtkachels weer toe. Dit kan ter verhoging van de sfeer zijn, maar in veel gevallen probeert men hierdoor ook te besparen op stookkosten. Helaas veroorzaakt dat in veel gevallen onnodig overlast naar de omgeving. Goede afvoer Om dat te … More Gebruikt u een open haard of houtkachel? Voorkom overlast!

Longwijzer: Strenge wetgeving houtkachels nodig?

In Longwijzer staat een artikel over strengere wetgeving voor houtkachels. Zij vragen daar aan mensen of zij voor of tegen zijn? Joke schrijft dat een goed gesprek ook kan helpen. Zij hebben nu minder last van de houtrook. Joke is tegen betere regelgeving. En Sunny laat weten dat zij nu hinderheeft van hoofdpijn en misselijkheid. De buren … More Longwijzer: Strenge wetgeving houtkachels nodig?

Brief van de Tweede Kamer

Tweede Kamer DER STATEN-GENERAAL   Plaats en datum: Den Haag, 21 januari 2016 Betreft: Reactie m.b.t. verschillen in hoeveelheid uitstoot fijnstof door houtkachels en autoverkeer Ons kenmerk: 2015Z23928/2016D01390 Uw kenmerk: Uw brief van: 8 december 2015 Geachte heer xxxxxx, Uw bovengenoemde brief met betrekking tot verschillen in hoeveelheid uitstoot van fijnstof door houtkachels en autoverkeer is door … More Brief van de Tweede Kamer

Welke politieke partij wil houtrookoverlast bestrijden?

Het meldpunt heeft inmiddels vele (lokale) politieke partijen benaderd. Zo gelooft het CDA in de kracht van de gemeenschap en wil geen regels over rookoverlast. De ChristenUnie kent lokale verschillen in de meningen over houtrookoverlast. Dat geldt ook voor d’66, GroenLinks en de PvdA. De SP geeft als tip om je huis hermetisch te laten … More Welke politieke partij wil houtrookoverlast bestrijden?

Niet ventileren heeft grote gevolgen

Zojuist heeft het meldpunt rookoverlast een meting laten verrichten bij mensen in huis waarbij ze niet ventileren. De co2 meter sloeg alarm aan. Het getal kwam zelfs boven de 3000 ppm uit. PPM staat voor Parts per million. Bij een tekort aan zuurstof kunnen klachten ontstaan als hoofdpijn, concentratieproblemen en vermoeidheidsklachten. Zuurstof is essentieel voor de mens. … More Niet ventileren heeft grote gevolgen