Beerput Nederland

Diverse politieke partijen hebben vragen gesteld naar aanleiding van de 2doc documentaire op televisie.

Inmiddels is er uitstel gevraagd voor de beantwoording van onderstaande vragen:

Aan het College van Burgemeester en wethouder van de gemeente Delfzijl.

Postbus 2000

9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 06 december 2017

Onderwerp: ‘uitzending beerput Nederland op 2 december 2017’.

Geachte College,

De Seniorenpartij Delfzijl wil graag van uw college van B&W vernemen wat u gaat ondernemen naar aanleiding van de uitzending van 2 december 2017 over ‘de beerput Nederland’.

Deze uitzending ging over hoe de regering, maar ook de lokale bestuurders,  om zijn gegaan met het verlenen van milieu vergunningen aan grote milieu vervuilende bedrijven. En vooral de macht/invloed die deze grootte bedrijven hebben gehad op de vergunningverlening.

De uitzending ging ook over de gemeente Delfzijl hoe de toenmalige burgemeester de heer Opstelten om ging met het verstrekken van vergunningen,  maar ook over het tegen werken van de inspecteurs en het tippen van bedrijven over een controle die er aan komt.

Uit de uitzending blijkt hoe ongezond de lozingen toen zijn geweest die men heeft gedaan op de Eems en vooral hoe schadelijk dit was voor onze gezondheid en van de vissen en alles wat er toen leefde in de Eems. Verder wordt aangegeven dat nu ook nog zaken gebeuren die het dag licht niet kunnen verdragen. Volgens de TV rapportage zijn deze overtredingen van de wet nog steeds gaande. Denk aan het verstrekken van de nieuwe omgevingsvergunning Oosterhoorn die opgesteld is door Witteveen&Bos ( Witeveen&Bos werkt voor de NAM en de Shell) eigenaar van de aardgascondensaattanks. Ook de opslag van deze aardgascondensaat heeft bijgedragen aan het vervuilen van de Eems door lozing van vervuilt water. Inmiddels is

   Refining & Trading Holland N.V. failliet

en heeft het veel schade aangericht aan het milieu in de gemeente Delfzijl.  Ook een bedrijf als AKZO heeft veel schadelijke stoffen geloosd in de Eems, dit alles oogluikend beschermd door de overheid. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de ESD. De lokale overheid heeft, naar nu is gebleken (volgens de TV-uitzending) een erg dubieuze rol gespeeld, daar waar gaat om werkgelegenheid voor de gemeente en winstbelang voor de bedrijven,  terwijl naar onze mening de veiligheid en milieu van de burger voorop had moeten staan.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Delfzijl wil det de Seniorenpartij u de volgende schriftelijke vragen stellen:

1: Is de gemeente op de hoogte van deze uitzending?  Indien nee, bent u bereid deze uitzending alsnog tot u te nemen en uw conclusie(s) te trekken en deze met de gemeenteraad te delen.

2: Onderschrijft u dan de stelling die in de uitzending werd gegeven, dat de lokale overheid werkgelegenheid boven veiligheid en milieuschade heeft gesteld en daar actief aan heeft meegewerkt. Zo nee, waaruit blijkt dit, nu de milieuschade aantoonbaar is.

3: Klopt de in de uitzending verstrekte  informatie,  dat de milieu inspecteurs terug zijn geroepen over onderzoeken die liepen tegen Refining & Trading Holland bv.

4: Klopt de bewering dat deze bedrijven zijn getipt over ophanden zijnde controle ?

5. Als de punten 3 en 4 als onjuist worden beoordeeld, bent u bereid tegen de programmamakers van de TV uitzending aktie te ondernemen wegens laster en smaad van de goede naam van de gemeente Delfzijl?  Nee, waarom niet?

6: Indien voorgaande puntene 3 en 4 wel juist zijn, bent u alsnog bereid om een intern onderzoek uit te voeren naar vermeende lekken, dan wel de hiervoor geldende protocollen aan te scherpen.

6: Vindt u, net als de Seniorenpartij,  dat er een onderzoek (GGD) moet komen naar de vele kanker gevallen in de gemeente Delfzijl en of dit in causaal verband kan worden gebracht met alle milieu misstanden die nu naar boven komen?

7: Wat voor invloed heeft deze uitzending op de toen en nu verleende vergunningen die zijn afgegeven?  Bent u bereid de afgegeven vergunningen nog eens op hun  milieuschade te laten controleren (second opinie) door een onafhankelijke instelling?

8: Vindt u,  net als de Seniorenpartij dat in alle omstandigheden de veiligheid van de inwoners van deze mooie gemeente gegarandeerd moet zijn, ondanks ‘zeer’ aanlokkelijke’ vestiging van bedrijven met gunstige werkgelegenheid, ten koste van het accepteren ‘norm’ overschrijdende milieuschade.

9:  Bent u bereid inzake voornoemde TV-uitzending uw zienwijze op het gebeuren op een transparante wijze gemeenteraad en de burger te communiceren,  dit om het vertrouwen van de burger terug te winnen?

Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s