Raad van State en de invloed op houtrookoverlast

Het is noodzakelijk dat er duidelijk wordt gemaakt dat er wel degelijk inzichten zijn die aangeven dat houtrook wel degelijk schadelijk is voor de gezondheid. Echter de Raad van State gaat alleen uit van de Nederlandse literatuur. Buro Blauw is op dit moment bepalend voor de schadelijkheid van houtrook. Buro Blauw zit ook in het Platform Houtrook. Het Platform houtrook en gezondheid geeft het volgende aan:

” Het Platform Houtrook en Gezondheid werkt aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen. Hiervoor komen partijen en maatschappelijke organisaties met verschillende expertises samen die inhoud geven aan oplossingen. ”

Vele gemeenten zeggen bij overlast van houtrook het volgende:

De Afdeling stelt in dit verband vast dat er tot op heden geen algemeen aanvaarde inzichten bestaan over de beantwoording van de vraag of, en zo ja, onder welke omstandigheden en bij welke frequentie, houtkachelrook schade aan de mens toebrengt. Landelijke regelgeving ontbreekt.

Vervolgens heeft het Meldpunt Rookoverlast een e-mail gestuurd naar de Raad van State inzake deze kwestie. Bijvoorbeeld als iemand stookt op geïmpregneerd hout waarbij tot 80% van het arsenicum verspreidt wordt in de lucht.

Wij kregen het volgende antwoord:

“U stuurt ons documentatie over houtrookoverlast, dat hebt u vorig jaar ook al eens gedaan. Toen heb ik u uitgelegd dat de functies van de Raad van State uitsluiten wij advies geven aan particulieren of instanties, of zelf initiatief nemen over wetgeving.”

Vervolgens hebben wij aangegeven dat de inzichten misschien wel niet komen omdat onze e-mails niet geaccepteerd worden. Vervolgens kregen wij dit schrijven:

“Ik neem aan dat u duidt op uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als uw wilt dat de Afdeling bestuursrechtspraak kennis neemt van uw documentatie, zult u die in een concrete zaak moeten overleggen. De Afdeling bestuursrechtspraak kan bezwaren namelijk alleen behandelen als die in een concrete zaak bij haar naar voren zijn gebracht. In dat geval moet u betrokken zijn bij een geschil naar aanleiding van een besluit waarover u bij de Afdeling bestuursrechtspraak kunt procederen en daar een direct belang bij hebben. U moet dan denken aan een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning.”

Betrouwbare bron vermeld dat een rechter nooit iets zal doen dat tegen het beleid van de overheid in gaat. Zelfs als je bij de Europese Hof terechtkomt. Dan zal alle rapporten die het tegendeel aantonen verworpen worden. Een rechter zal dan tot de uitspraak komen dat hij zich niet zal begeven wetenschappelijk gebied. Hij zal dat diskwalificeren als “discours”.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s