Leefbaar Diemen over houtrook

Met zeer veel interesse hebben wij kennis genomen van de inhoud van de door u gestuurde informatie, naast uw standpunt aangaande rook. Eenvoudig valt te stellen rook is schadelijk, voorlichters van politie en brandweer bezigen ook deze term indien zich ergens een  brandincident voordoet. Blijf binnen, of uit de rook, sluit ramen en deuren en zet de mechanische afzuiging uit en volg de mediaberichten op radio en TV. De mededeling eindigt met “er is geen gevaar voor de volksgezondheid”. Dat een dergelijke mededeling niet meer dan een loze kreet kan zijn begrijpt zelfs een leek. Hoe schadelijk is natuurlijk niet te beantwoorden, immers een brandverloop bepaalt de mate van uitstoot stoffen. Een goede 100% verbranding, het principe van de branddriehoek, brandstof, zuurstof en (zelf)ontbrandingstemperatuur de elementaire ingrediënten.
In Nederland leven wij in de cultuur van een pluriforme samenleving; Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en als vanzelfsprekend beschouwen behoren tot het begrip cultuur. Daarnaast is ons leefsysteem geënt op economie, veiligheid, gezondheid, leren, werken en ontspanning, soms voortplanten. Omgeven door wet- en regelgeving gedragen wij ons, soms ter goeder trouw.
 
Gewenst vuur behoort bij onze wijze van leven, het brengt warmte en daar voelen we ons gemiddeld prettig bij. We produceren b.v. producten onder invloed van warmte, we verwarmen onze verblijfplaats, we koken en benutten de ontwikkelde technologie van de verbrandingsmotor maar moeten ook van onze afvalstoffen af en verbranden deze. Ook volgen wij onze traditie en stichten soms een vreugdevuur, hoewel (opzettelijke) brandstichting (ongewenst vuur)strafbaar is.
 
Ons lichaam beschikt over organen en in deze is het geurorgaan typerend, hoewel onze ogen die waarnemen zeker ook een rol spelen. Is alles wat we ruiken schadelijk, brengt ons bij ob- en subjectieve waarneming. Onze psyche spelen een voorname rol, wat vinden we aangenaam maar ook wat niet. Aangenaam behoeft voorwaardelijk gezond te zijn, en omgekeerd evenredig, onaangenaam ook niet ongezond te zijn. Een complexiteit van factoren bepalen de levensverwachting, de gemiddelde te behalen leeftijd, vast staat echter ook we gaan uiteindelijk dood maar ligt de te verwachte einddatum aanmerkelijk hoger dan in het verleden.
 
Met uw schriftuur draagt u en de u getrouwe, een levensstijl uit die als zeer nobel kan worden ervaren maar voorwaardelijk geen enkele garantie geeft tot lang, noch oneindig leven. Daarnaast is het utopisch te veronderstellen dat middels alleen maar strenge regels, van alles verbieden wat de ander niet aanstaat, alles beter zal worden.
 
Opmerkelijk vonden wij de reactie tijdens de opbouw van het vreugdevuur Schevingen en Duindorp, in een chat verscheen een bericht over chroom-6, helaas reageerde de schrijver verder niet op onze oproep. Stellen dat chroom-6 gevaarlijk is mag maar wel in de context van verwerking van het product. Verwijzen naar de gevolgen voor defensiemedewerkers die dit product overigens verwerkte, ter goeder trouw, onder onvoldoende en of onjuiste beschermingsmiddelen is een gegeven waar lessen uit zijn getrokken. De verbranding van mogelijke sporen chroom-6 in de gebruikte pallets zijn van andere orde en zeker niet zoals daar werd aangegeven. Een brief van GGD Den Haag was ook duidelijk en zelfs de geraadpleegde politici, van over het algemeen genomen van milieu vriendelijke politieke signatuur en kleur zagen geen aanleiding de verbranding, het vreugdevuur te voorkomen en ook de Veiligheidsregio niet, deze had zelfs baat bij een gereguleerd festijn. Dan het standpunt van de VNG, het moge duidelijk zijn, APV is geen instrument om regelgeving te bevatten en derhalve voor ons niet het geschikte middel, daarnaast verwijzen zij naar;
 
in bestuurlijk overleg met het Rijk aandringen op:
 • (EU) bronmaatregelen
 • verkoopeisen van individuele stookinstallaties
 • de ontwikkeling van een landelijk toetsingskader
 • een handhaafbare beoordelingsmethode.
Dat u teleurgesteld bent over hun standpunt; De VNG laat hiermee helaas niet blijken dat zij inziet dat houtstookoverlast een urgent probleem is. Zij verwijst naar regelgeving (de Omgevingswet) die nog in ontwikkeling is en die, wanneer zij definitief vorm heeft gekregen, wellicht pas in 2019 een handvat kan bieden voor de beteugeling van houtstook, is een gegeven.
 
Onze fractie stelt zich op het standpunt, begrip te hebben voor uw standpunten en ook wij streven ernaar een samenleving die elkaar geen onnodige overlast bezorgd maar we zijn ook zo nuchter mate en vorm van overlast altijd in een context te blijven lezen en zien. Geen onnodige overlast blijft dus ook ons streven en die staat gelijk aan een samenleving met reële en aanvaardbare normen en waarden maar zeker niet op de laatste plaats verdraagzaamheid. Onze fractie zal de ontwikkelingen blijven volgen maar zullen op dit moment geen verder gehoor geven aan uw oproep anders dan in zijn algemeenheid de boodschap te doen; Rook kan schadelijke stoffen bevatten, blijf uit de rook, sluit ramen en deuren en zet zo nodig mechanische afzuiging uit. Dan een oproep aan mensen die een openhaard, houtkachel en of andere wijze van gereguleerde en juiste verbranding ambiëren, laaghangende bewolking, mist doen geuren langer vasthouden, houdt rekening met buren en elkaars standpunten en overweeg of het gekozen moment tot gebruik van aanvullende warmtebronnen en sfeerbrengers verstandig is.  
Voormalig Brandweerofficier.
Advertenties

One thought on “Leefbaar Diemen over houtrook

 1. Een ander raadslid van Leefbaar Diemen:

  Uw e-mail heb ik gelezen en kan me vinden in de klacht en herken de problematiek ook vanuit mij buurt. Echter het is mij niet duidelijk van wie de melding uit Akkerland komt en tot hoever de tekst met links bij de melding hoort. Kunt u mij de rollen van klacht en links verduidelijken?

  Namens Leefbaar Diemen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s