Leefbaar Diemen over houtrook

Met zeer veel interesse hebben wij kennis genomen van de inhoud van de door u gestuurde informatie, naast uw standpunt aangaande rook. Eenvoudig valt te stellen rook is schadelijk, voorlichters van politie en brandweer bezigen ook deze term indien zich ergens een  brandincident voordoet. Blijf binnen, of uit de rook, sluit ramen en deuren en zet de mechanische afzuiging uit en volg de mediaberichten op radio en TV. De mededeling eindigt met “er is geen gevaar voor de volksgezondheid”. Dat een dergelijke mededeling niet meer dan een loze kreet kan zijn begrijpt zelfs een leek. Hoe schadelijk is natuurlijk niet te beantwoorden, immers een brandverloop bepaalt de mate van uitstoot stoffen. Een goede 100% verbranding, het principe van de branddriehoek, brandstof, zuurstof en (zelf)ontbrandingstemperatuur de elementaire ingrediënten.
In Nederland leven wij in de cultuur van een pluriforme samenleving; Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en als vanzelfsprekend beschouwen behoren tot het begrip cultuur. Daarnaast is ons leefsysteem geënt op economie, veiligheid, gezondheid, leren, werken en ontspanning, soms voortplanten. Omgeven door wet- en regelgeving gedragen wij ons, soms ter goeder trouw.
 
Gewenst vuur behoort bij onze wijze van leven, het brengt warmte en daar voelen we ons gemiddeld prettig bij. We produceren b.v. producten onder invloed van warmte, we verwarmen onze verblijfplaats, we koken en benutten de ontwikkelde technologie van de verbrandingsmotor maar moeten ook van onze afvalstoffen af en verbranden deze. Ook volgen wij onze traditie en stichten soms een vreugdevuur, hoewel (opzettelijke) brandstichting (ongewenst vuur)strafbaar is.
 
Ons lichaam beschikt over organen en in deze is het geurorgaan typerend, hoewel onze ogen die waarnemen zeker ook een rol spelen. Is alles wat we ruiken schadelijk, brengt ons bij ob- en subjectieve waarneming. Onze psyche spelen een voorname rol, wat vinden we aangenaam maar ook wat niet. Aangenaam behoeft voorwaardelijk gezond te zijn, en omgekeerd evenredig, onaangenaam ook niet ongezond te zijn. Een complexiteit van factoren bepalen de levensverwachting, de gemiddelde te behalen leeftijd, vast staat echter ook we gaan uiteindelijk dood maar ligt de te verwachte einddatum aanmerkelijk hoger dan in het verleden.
 
Met uw schriftuur draagt u en de u getrouwe, een levensstijl uit die als zeer nobel kan worden ervaren maar voorwaardelijk geen enkele garantie geeft tot lang, noch oneindig leven. Daarnaast is het utopisch te veronderstellen dat middels alleen maar strenge regels, van alles verbieden wat de ander niet aanstaat, alles beter zal worden.
 
Opmerkelijk vonden wij de reactie tijdens de opbouw van het vreugdevuur Schevingen en Duindorp, in een chat verscheen een bericht over chroom-6, helaas reageerde de schrijver verder niet op onze oproep. Stellen dat chroom-6 gevaarlijk is mag maar wel in de context van verwerking van het product. Verwijzen naar de gevolgen voor defensiemedewerkers die dit product overigens verwerkte, ter goeder trouw, onder onvoldoende en of onjuiste beschermingsmiddelen is een gegeven waar lessen uit zijn getrokken. De verbranding van mogelijke sporen chroom-6 in de gebruikte pallets zijn van andere orde en zeker niet zoals daar werd aangegeven. Een brief van GGD Den Haag was ook duidelijk en zelfs de geraadpleegde politici, van over het algemeen genomen van milieu vriendelijke politieke signatuur en kleur zagen geen aanleiding de verbranding, het vreugdevuur te voorkomen en ook de Veiligheidsregio niet, deze had zelfs baat bij een gereguleerd festijn. Dan het standpunt van de VNG, het moge duidelijk zijn, APV is geen instrument om regelgeving te bevatten en derhalve voor ons niet het geschikte middel, daarnaast verwijzen zij naar;
 
in bestuurlijk overleg met het Rijk aandringen op:
 • (EU) bronmaatregelen
 • verkoopeisen van individuele stookinstallaties
 • de ontwikkeling van een landelijk toetsingskader
 • een handhaafbare beoordelingsmethode.
Dat u teleurgesteld bent over hun standpunt; De VNG laat hiermee helaas niet blijken dat zij inziet dat houtstookoverlast een urgent probleem is. Zij verwijst naar regelgeving (de Omgevingswet) die nog in ontwikkeling is en die, wanneer zij definitief vorm heeft gekregen, wellicht pas in 2019 een handvat kan bieden voor de beteugeling van houtstook, is een gegeven.
 
Onze fractie stelt zich op het standpunt, begrip te hebben voor uw standpunten en ook wij streven ernaar een samenleving die elkaar geen onnodige overlast bezorgd maar we zijn ook zo nuchter mate en vorm van overlast altijd in een context te blijven lezen en zien. Geen onnodige overlast blijft dus ook ons streven en die staat gelijk aan een samenleving met reële en aanvaardbare normen en waarden maar zeker niet op de laatste plaats verdraagzaamheid. Onze fractie zal de ontwikkelingen blijven volgen maar zullen op dit moment geen verder gehoor geven aan uw oproep anders dan in zijn algemeenheid de boodschap te doen; Rook kan schadelijke stoffen bevatten, blijf uit de rook, sluit ramen en deuren en zet zo nodig mechanische afzuiging uit. Dan een oproep aan mensen die een openhaard, houtkachel en of andere wijze van gereguleerde en juiste verbranding ambiëren, laaghangende bewolking, mist doen geuren langer vasthouden, houdt rekening met buren en elkaars standpunten en overweeg of het gekozen moment tot gebruik van aanvullende warmtebronnen en sfeerbrengers verstandig is.  
Voormalig Brandweerofficier.
Advertenties

17 reacties op ‘Leefbaar Diemen over houtrook

 1. Een ander raadslid van Leefbaar Diemen:

  Uw e-mail heb ik gelezen en kan me vinden in de klacht en herken de problematiek ook vanuit mij buurt. Echter het is mij niet duidelijk van wie de melding uit Akkerland komt en tot hoever de tekst met links bij de melding hoort. Kunt u mij de rollen van klacht en links verduidelijken?

  Namens Leefbaar Diemen

  Like

  1. Geachte heer …,

   Fijn dat we elkaar telefonisch hebben gesproken.

   Bij deze wil ik u nog onze officiële reactie sturen op de mails van de heer Boonstra:

   Naar aanleiding van diverse reacties zijn wij erachter gekomen dat de heer Boonstra brieven verstuurt uit naam van het Longfonds. We willen echter benadrukken dat de heer Boonstra niet betrokken is bij het Longfonds. Door het gebruik van onze brief met handtekening van onze directeur, en door gebruik van onze namen, email-adressen en telefoonnummers kan dit een verkeerde indruk wekken.

   Het Longfonds vindt houtrook een belangrijk onderwerp en ziet daarin ook een rol voor gemeenten. In dat kader hebben wij in juni een brief gestuurd aan de lokale politieke partijen van de 100 grootste gemeenten in Nederland. De heer Boonstra heeft deze brief met bijbehorende mail ergens opgepikt en blijkt deze nu te versturen aan andere gemeenten en lokale politieke partijen. Vaak voegt hij daar ook nog andere documenten aan toe.

   We betreuren dat er mogelijk verwarring is ontstaan over de inzet van het Longfonds op dit dossier en hopen op uw begrip.

   Met vriendelijke groet,

   Agnes de Bruijn
   Projectleider

   Like

 2. Mevrouw de Bruijn:wat een gekonkel weer in de achterkamertjes met als inzet de gezondheid van uw eigen doelgroep.
  Verwarring over inzet op dit dossier? Welke inzet bedoelt u dan ? Dat voor de Bühne een beetje doen alsof ? Bang om de kachelhandel als sponsor te verliezen. ? Jullie moeten de feiten niet zo smerig verdraaien. Die brief is nooit letterlijk verstuurd uit naam van het Longfonds.
  Het is anders gegaan: jullie hebben deze brief openbaar gemaakt op jullie site.Die kon dus iedereen kopieren
  Ondertussen hebben jullie wel alle waarschuwingen tegen houtrook van jullie site afgehaald , waarom is dat eigenlijk?
  Er is niets anders gebeurd dan dat er door dhr Boonstra een kopie van uw waarschuwingsbrief nog een keer naar alle gemeentes is gestuurd met de vriendelijke vraag dit nog eens even goed door te lezen.Met als bijlagen ondersteunende documenten
  Dit, omdat er namelijk met uw eerste brief helemaal niks werd gedaan, die werd niet eens gelezen.
  En het longfonds vond het allemaal wel best zo.
  Zodat er nog steeds niks en dan ook helemaal niks tegen de excessen van hout stoken wordt ondernomen
  En dat al jaren
  Jullie zouden dhr.Boonstra eigenlijk moeten bedanken dat hij jullie zo steunt en er beter aan doen ook zijn acties te ondersteunen
  En waarom? Nou hierom:
  In Hoorn is een longpatient , ja een van jullie doelgroep,overleden door houtrook De man (hij had nog maar 1 long ) moest zijn laatste twee jaar in de badkamer slapen om de rook uit de kachelpijp van zijn overbuurman te ontwijken .De kachelpijp staat er nog steeds en rookt vrolijk door.
  Moet aannemen dat jullie nu definitief aan de kant van de kachelhandelaren staan en dus medeplichtig aan dit soort praktijken
  Fluisteren over houtrook is niet genoeg daar komen jullie niet mee weg.
  Deze discussie blijft wat mij betreft voorlopig beperkt tot deze site daar mogen jullie nog blij mee zijn.
  Ga uw werk doen en bescherm uw doelgroep tegen houtrook.
  Maar ja geld is belangrijker toch ? En dat hebben gedupeerden niet , dat geld hebben ze hard nodig voor de vele ziektekosten,voor luchtreingers en inhalers Alleen omdat jullie als Longfonds dit grote maatschappelijke probleem niet durven aan te pakken Sigaretten nu durven jullie wel dat is nu veilig gebied . Hebben jullie al die jaren daarvoor ook niks aan gedaan.
  We hebben het allemaal wel door hoor, beetje laat misschien,maar toch, het spel nadert zijn einde .
  U deugt niet.

  Like

 3. Geachte heer/mevrouw Vos & Boonstra

  Uw reactie noem ik buitenproportioneel, feitelijk een valse aantijging en daarom verzoek ik u deze te corrigeren. Het Longfonds doet haar werk en verdient het niet (mis)(ge)bruikt te worden ten behoeven van partijen die een eigen doel nastreven.

  Like

 4. Ik corrigeer niets van mijn woorden. Het zijn mijn woorden en niet die van dhr.Boonstra dus laat hem er buiten.Er worden al genoeg spelletjes gespeeld en gesold met houtrookgedupeerden .Uw reactie had moeten zijn waarom reageert u zo ? Dat zal ik u uitleggen.Al jaren wordt gewaarschuwd voor de ernstige gezondheidsgevolgen van houtrook. De eerste geluiden werden ook door het Longfonds weggehoond .En ja wij streven inderdaad een eigen doel na, net als jullie, Maar ons doel is dat wij ons zelf kunnen opheffen in plaats van in stand houden en dat de houtrookoverlast verdwijnt .Wij en veel andere gedupeerden zijn heel erg teleurgesteld dat een instelling die zegt zich in te zetten voor lonpatienten , de groep slachtoffers nota bene die het meest lijden onder houtrook, zo in de kou laat staan.Het longfonds, dat de problematiek al jaren geleden zag aankomen heeft behalve een paar zwakke geluiden hier nooit iets tegen gedaan of nog maar 1 gedupeerde bijgestaan. Met als resultaat dat de kachelhandel de hout en pelletstook(nog gemener) ongestoord over het land kon uitrollen zodat nu overal de lucht barst van het fijnstof..Lees toch maar even in de bijlagen van dhr Boonstra hoe de zaken er nu voor staan. Het Longfonds verkoopt dan wel geen kachels maar doet verder ook niets En niets doen is ook een vorm van instemming met deze ontwikkelingen..Uw reactie toont weer aan dat we op het goede spoor zitten Want wie de schoen past trekke hem aan, zo luidt het bekende spreekwoord.Als u het echt goed bedoelt dan neemt u ons serieus en probeert u er samen met ons uit te komen zonder dubbele agenda´s .Wij gedupeerden zijn slachtoffer van een catastrofale maatschappelijk ontwikkeling , niet het Longfonds en zeker niet mevrouw de Bruijn anders zou ze wel anders reageren

  Like

 5. Geachte heer/mevrouw Vos,

  Jammer dat u zich zo opstelt en zaken volledig uit hun verband haalt. Het Longfonds zet zich wel degelijk in, net als andere partijen, waaronder de politiek maar het kan toch niet zo zijn dat slechts uw stemt telt en de samenleving maar heeft te gehoorzame naar uw opvatting. Inhoudelijk hebben wij meerdere keren antwoord gegeven aan de heer Boonstra, aanvankelijk zonder enige reactie. De heer Boonstra gebruikte meerdere malen, oneigenlijk, het Longfonds en dat achten wij niet de manier waarop de discussie gevoerd zou moeten worden, zeker niet wanneer deze partij niet is geïnformeerd over de wijze van communicatie, dat lijdt tot verwarring en draagt niet bij. Ook voor uw standpunten kunnen wij begrip hebben maar nogmaals eenzijdigheid is niet de oplossing.

  Like

 6. Volgens de heer Troost komt er bij het stoken van geïmpregneerd hout een beetje Chroom VI vrij. Dat dit cumulatieve effecten heeft? Daar krijg ik geen reactie op in het debat met de heer Troost. Dat de overheid zegt dat je NOOIT geïmpregneerd hout? Ook daar wordt niet op ingegaan door de heer Troost zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/mag-ik-geimpregneerd-hout-gebruiken

  De brief van het Longfonds is op het internet te vinden. Ik heb mij niet voorgedaan als medewerker van het Longfonds. De brief begon met dit:
  Geachte heer/mevrouw,

  Via een raadslid kreeg ik onderstaande brief. Heeft u deze al gehad?
  Het lijkt me goed om dit onder de aandacht te laten brengen:

  De brief is te vinden op het openbare internet http://www.houtrookvrij.nl/nieuws/input-longfonds-en-stichting-houtrookvrij-voor-lokale-verkiezingsprogrammas/

  De liberale gedachte is nog altijd ‘de vrijheid gaat tot zover, dat een ander zijn vrijheid niet beperkt wordt.

  Destijds hebben we Leefbaar Diemen wel degelijk een antwoord gegeven blijkt uit onze administratie. In beginsel had ik mijn excuses aangeboden omdat Gmail soms per abuis een e-mail in de spam box gooit. Dit zette kwaadbloed bij de heer Troost. Volgens hem kan het absoluut niet zo zijn dat Gmail onterecht sommige e-mails beschouwd als spam.

  Roken wordt aangepakt, maar houtrook dat nog schadelijker is dan sigarettenrook wordt niets aangedaan. Het Longfonds was bang om houtrook op de agenda te zetten: Reden? Donateur verlies.

  Wat mij opvalt in deze aantijgingen van de heer Troost: Hij gaat niet in over de schadelijkheid van houtrook. Zie http://www.houtrookvrij.nl/welke-stoffen-zitten-er-in-houtrook/ misschien dat het u siert om de schadelijke stoffen dat zit in houtrook te gaan bespreken en welke invloed dat heeft op de volksgezondheid. Het algemeen belang.

  Like

 7. M.H.M van Troost : Nou nou !!! Er is tot nu toe nergens sprake van van lasterlijke of smadelijke beweringen .U blaast de zaak onnodig op.Waarom doet u dit ? Geeft u in uw volgende reactie maar eens puntsgewijs aan waar u smadelijke lasterlijke beweringen heeft waargenomen. Over u zelf dan.Het longfonds kan heel goed voor zichzelf opkomen als het opmerkingen in hun richting betreft .Of u moet van het longfonds zwart op wit opdracht hebben gekregen hun zaken waar te nemen.Ik zou dit dan ook graag zwart op wit van u zien.Heeft u dat niet en kunt u dit niet aantonen dan bent u juist degene die zich voordoet te handelen in naam van het Longfonds . Wat zoals u terecht beweert een kwalijke zaak zou zijn.Niet zo handig allemaal lijkt me.Ik laat me in ieder geval door niets en niemand meer intimideren,zeker niet door U En al helemaal niet als het om iedereen ziek makende houtrook gaat. Ik krijg het vermoeden dat ik hier te maken heb met iemand die zelf regelmatig de buurt uitrookt .

  Like

 8. Kunt u ook even aangeven waar, wanneer de aangifte plaats vindt en wat precies de punten zijn waarover u zo beledigd bent? Dat praat straks wat gemakkelijker op het politiebureau .Of duld u gewoon geen tegenspraak? Dan is aangifte doen wel een hele dure en omslachtige manier om uw gelijk te halen . Ik moet u toch even tegen u zelf beschermen.Bent u nu een vertegenwoordiger van het Longfonds of doet u maar alsof.?Dan bent u zelf strafbaar hoor ! Geef hier maar eens eerst antwoord op.
  Heb nog niet gehoord dat het Longfonds aangifte gaat doen. De opmerkingen die ik in hun richting heb gedaan zijn inderdaad wat scherp en wil die bij deze best even terug nemen.Over u persoonlijk heb ik niks onbetamelijks gezegd .Behalve dat ik denk dat u zelf strafbaar bent omdat u zich voordoet als iemand die het longfonds zou hebben ingehuurd om ze te verdedigen..Wat ik ten zeerste betwijfel want die zijn met deze negatieve publiciteit die u over ze afroept ook niet geholpen .O ja en dat ik het vermoeden , let wel het vermoeden, heb dat u zelf hout stoken heel erg belangrijk vindt. Veel succes met de aangifte.

  Like

 9. Geachte heer Troost,

  Ik vind niet dat u aangifte moet gaan doen. U belast hiermee onnodig het politie apparaat ar al zoveel op is bezuinigd. Ik zie dat u een e-mail van het Longfonds op deze site heeft geplaatst. Wat is hiervan de reden? Wat wilt u hiermee bereiken? En waar ik verder benieuwd naar ben is of het brief geheim hier ook van toepassing is?

  Like

 10. Geachte mevrouw Vos en heer Troost,

  Heeft u inmiddels al aangifte gedaan? Wat was de reactie van de politie hierop? Heeft u (de heer Troost) ook van mij een ook een brochure via de post mogen ontvangen? Graag hoor ik van u.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s