Bestuur van Milieudefensie laat houtrook los

 

Houtrook brochure Milieudefensie sloophoutsurhuisterveenHet bestuur van Milieudefensie volgt het advies van haar leden niet op. Milieudefensie wil houtrook niet op de agenda zetten. Het bestuur gaf aan dat zij een akkoord hebben gegeven omtrent biomassa centrales en dat zij dit niet zomaar ongedaan kunnen krijgen. Het Meldpunt Rookoverlast heeft Milieudefensie eerder al eens benaderd omtrent hun standpunt inzake houtrookoverlast. Het Meldpunt Rookoverlast hoopt dat de leden een motie van wantrouwen gaan indienen bij het bestuur.

Wij willen de gedupeerden vragen om in actie te komen! Stuur een e-mail naar bestuur@milieudefensie.nl Laat weten wat houtrook met u doet, maar laat ook weten welke giftige stoffen in houtrook zit! Nog beter is een brief te sturen naar Milieudefensie! Antwoordnummer 8391, 1000 RA Amsterdam een postzegel is niet nodig. Maak ook 1 eurocent over naar de Milieudefensie en vermeld dat u houtrook op de agenda moet staan. Zo weet u zeker dat de boodschap gelezen wordt. IBAN NL68 TRIO 0198 0900 80  vermeld in de omschrijving ook houtrookoverlast.nl

Giftige stoffen in houtrook:

Zeer zorgwekkende stoffen die in Nederland worden geproduceerd, gebruikt of in het milieu aangetroffen, worden door de Nederlandse overheid met voorrang aangepakt. Het doel is om deze stoffen uit de leefomgeving te weren of tenminste beneden een verwaarloosbaar risiconiveau te brengen (of te houden). In de lijst staat de X voor de stoffen die op deze lijst voorkomen.

 X carbon monoxide – Koolmonoxide
methane
 X VOCs (C2-C7), volatile organic compounds – Vluchtige organische stoffen of VOS is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die, zoals de naam al suggereert, makkelijk verdampen
aldehyde
 X formaldehyde
acrolein
propionaldehyde

butyl aldehyde

acetaldehyde
furfural
 X furanen
 X benzeen
 X alkyl
 X tolueen
 X azijnzuur
 X mierenzuur
stikstofoxiden (NO, NO2)
zwaveldioxide
 X methylchloride (chloormethaan)
 X naftaleen gesubstitueerd
 X naftalenen
zuurstofrijk monoaromatics
guaiacol
syringol
 X fenol
catechol
deeltjes organische koolstof
 X zuurstof polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fluorene
 X fenantreen
 X antraceen
methylantraceen
 X fluoranthene
 X pyreen
 X benzo(a)antraceen
 X chryseen
benzofluoranthenes
 X benzo(e)pyreen
 X benzo(a)pyreen
 X peryleen
ideno (1,2,3 -cd) pyreen
benz (ghi) peryleen
coroneen
 X dibenzo (a, h) pyreen
retene
 X dibenz (a, h) antraceen
spoorelementen: Na, Mg, Al, Si, S, Cl, K, Ca, Ti, V,   Cr +, + Mn, Fe, Ni +,
Cu, Zn, Br, Pb +,
deeltjesvormige elementaire koolstof onvertakte   alkanen (C24-C30)
cyclische di-en triterpenoïden
dehydroabiëtinezuur
isopimaric zuur
lupenone
friedelin
chloordioxinen

Bron: Welke stoffen zitten er in houtrook?


3 reacties op ‘Bestuur van Milieudefensie laat houtrook los

  1. Een aankomend houtrookschisma binnen de gelederen van Milieudefensie.? Bestuur tekende bewust alvast energieakkoord 2014. Dus voor biomassa en gesubsidieerde houtstook. Een akkoord waarvan ze nu zeggen er (zogenaamd) niet meer onderuit te kunnen.Terwijl ze op hun klompen konden aanvoelen dat deze onrust zou ontstaan.Dat risico hebben ze dus bewust genomen.Anne Knol heeft jarenlang veel mensen die via de social media bij haar aanklopten over houtrook op botte wijze geblokkeerd .Het bestuur van MD speelt zolang ze zich niet luid en duidelijk tegen biomassa en houtstook uitspreekt met de gezondheid van haar leden. Het geeft geen pas hiermee te wachten tot december .Hun handtekening onder het energieakkoord betekent verdere vernietiging van biotopen en nog meer uitstoot van fijnstof dan ooit tevoren Palmolie en auto’s zijn de schaamlappen waarachter ze zich verschuilen Alsof een kudde schapen een roedel wolven heeft ingehuurd om ze in veiligheid te brengen

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s