Milieu ambtenaar over houtrook

Houtrook is ongezond, eigenlijk zou het stoken van hout geheel vermeden moet worden. Zeker in een dichtbevolkt gebied, levert houtrook veel overlast en gezondheidsklachten op bij omwonenden. Hout stoken is niet duurzaam. Ook barbecues, terraskachels en vuurkorven kunnen ernstige overlast veroorzaken.

Houtrook
Een houtkachel die wordt gebruikt voor verwarming en sfeer in huis.
Helaas verspreidt een houtkachel of open haard veel meer vervuiling dan andere soorten verwarming. In huis komen door het stoken schadelijke stoffen in de lucht. Dat is ook het geval als er binnen geen rook waar te nemen is. Buitenshuis kan rook lang blijven hangen, vooral bij windstil en mistig weer. Houtrook kan blijven hangen in een gebied met een straal van ongeveer 400 meter rond de schoorsteen. De rook kan zorgen voor overlast. Mensen realiseren zich niet altijd dat alle rook – en dus ook houtrook – ongezond is.

Houtkachels veroorzaken een aanzienlijk gedeelte van de hoeveelheid fijn stof in de lucht. In het stookseizoen kan dat in wijken met veel houtkachels behoorlijk oplopen. Plaatselijk zijn er grote verschillen, variërend van enkele procenten tot (veel) meer dan de helft van de hoeveelheid fijn stof bij een woning. Concentraties zijn afhankelijk van het weer, stookgedrag, hoeveelheid kachels in de buurt en de afstand tot een schoorsteen. Wanneer houtrook tegen een gevel van een buurwoning terecht komt, slaat de rook gemakkelijk naar binnen. De concentraties kunnen dan erg hoog zijn: een ongezonde situatie.

Gezondheidseffecten van houtrook

Schone rook bestaat niet, ook niet bij goede verbranding in een gecertificeerde kachel. Houtrook bevat vele ongezonde stoffen, waaronder fijn stof, roet, benzeen, koolmonoxide, azijnzuur en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ’s). Uit onderzoek blijkt dat houtrook dezelfde negatieve effecten heeft als uitlaatgassen van verkeer, en meer stoffen bevat die schadelijk zijn voor DNA. Houtrook bevat kankerverwekkende stoffen.

Houtrook draagt bij aan de luchtverontreiniging, zowel lokaal als regionaal. Het veroorzaakt overlast in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Houtrook is een van de belangrijkste bronnen van geurhinder. Blootstelling aan rook kan leiden tot stress en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, irritatie van ogen en keel en vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegklachten ontstaan, zoals benauwdheid en hoesten.

Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. Zij kunnen meer en eerder gezondheidsklachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

Vanuit gezondheidskundig oogpunt moet blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk beperkt worden. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf.

Hoe voorkom je bij zelf hout stoken overlast voor anderen?

Geen enkele manier van hout stoken sluit overlast volledig uit. Er zal altijd rook geproduceerd worden, die hinder kan opleveren. Wel zijn er 10 stooktips beschikbaar op rivmtoolkit.nl/Houtrook_en_gezondheid

Via de  website van het platform houtrook en gezondheid vindt u informatie over stappen, die u kunt ondernemen om overlast te voorkomen (Toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?).

De rook kan ook bij uzelf ongemerkte gezondheidsschade toebrengen.

Meer informatie

Milieucentraal www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/overlast-van-hout-stoken/
RIVM rivmtoolkit.nl/Houtrook_en_gezondheid

Een hele verhaal,begrijp ook de verwarring van al hetgene wat wordt geschreven.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s