GroenLinks Apeldoorn over houtrook

Uit Apeldoorn wordt gestookt op sloophout. Hierbij komen zware metalen vrij dat extreem schadelijk is voor de volksgezondheid.

GroenLinks Apeldoorn over houtrook:

Beantwoording van onze vragen door het college op 7 maart 2017:

  1. Heeft u een beeld van de hoeveelheid houtkachels/open haarden en eventuele overlast daarvan in de gemeente Apeldoorn?

Overlast en klachten vanwege houtrook is een probleem wat landelijk en zeker ook in de gemeente Apeldoorn speelt. We hebben geen overzicht van het aantal houtkachels en/of open haarden in onze gemeente. Wel ontvangen we incidenteel klachten over dit onderwerp.

  1. Onderschrijft u de mening van GroenLinks dat met voorlichting een verbeterslag te maken is in het stookgedrag van burgers en daarmee een vermindering van de hinder en milieubelasting? 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven niet in willen zetten op aanscherping van de regels maar vooral in te willen zetten in communicatie over het juiste gebruik van kachels en open haarden. Wij onderschrijven dat door middel van communicatie en bewustwording omtrent stookgedrag hinder dan wel klachten vanwege houtstook voorkomen kunnen worden. Wel plaatsen wij daarbij de kanttekening dat hierbij dan de focus ligt op een vrijwillige gedragsverandering en dat daarmee niet alle potentiële hindersituaties kunnen worden voorkomen. De communicatiemiddelen i.c. stooktips, kunnen wel weer ingezet worden om problemen/hinder te verminderen of op te lossen.

  1. Bent u bereid om hier aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld door op de gemeentelijke website en in de lokale media een aantal tips voor zowel stokers als omwonenden te plaatsen om de overlast en milieubelasting te beperken?

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een Toolkit opgesteld met daarin onder meer stooktips voor stokers en stappenplannen voor gemeenten en personen die overlast ervaren. Deze Toolkit biedt een goed uitgangspunt voor actieve communicatie op onze website en in lokale media. Wij zullen nagaan hoe we deze Toolkit een goede plek kunnen geven in onze werkprocessen en zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór aanvang van het stookseizoen 2017/2018 dit onderwerp een vaste plek geven op onze website en aandacht genereren in lokale media.

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s