Gemeente Almere: Geïmpregneerd hout verbranden

Het Meldpunt Rookoverlast heeft voor de gedupeerden actie gevoerd. Wij kregen het volgende schrijven:

Op 11 maart 2017 heeft u een brief geschreven aan de raadsleden, milieu ambtenaren en het collega van B&W van de gemeente Almere. In deze brief geeft u de gevaren aan van het verbranden van geïmpregneerd hout in een allesbrander/openhaard.

Allereerst wil ik bedanken voor het feit dat u de moeite heeft genomen om ons op de hoogte te stellen van de gevaren van het stoken van geïmpregneerd hout. In uw brief verwijst u naar een aantal artikelen die u heeft bijgevoegd en naar informatie die op internet is te vinden. Ik heb deze artikelen en de informatie met belangstelling gelezen.

 

Het is voor de gemeente Almere niet mogelijk om het gebruik van een allesbrander/openhaard te verbieden, ook niet als hiervan ondeskundig gebruik wordt gemaakt. In de APV van de gemeente Almere is alleen een artikel opgenomen dat het niet toegestaan is om afvalstoffen te verbranden in sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven. Het verbieden kan alleen als daar landelijke wetgeving voor bestaat. Een taak voor de gemeente Almere is wel om toezicht te houden op de technische voorschriften zoals die staan in het Bouwbesluit wat betreft de uitvoering en de plaats van de uitmonding van het rookgasafvoerkanaal. Deze voorschriften zijn feitelijk bedoeld ‘ter bescherming’ van de gebruiker van de allesbrander/openhaard en niet voor derden. Een rookgasafvoerkanaal dat op de juiste wijze is aangebracht en waarvan de uitmonding voldoet aan de voorschriften kan de (stank)overlast van de allesbrander/openhaard wel verminderen.

 

Wat niet vermindert is de uitstoot van de gevaarlijke stoffen. Hoewel op de site van de gemeente Almere (nog) geen informatie is te vinden over het gebruik van een allesbrander/openhaard zou het voor ieder gebruiker duidelijk moeten zijn dat alleen schoon en droog hout moet worden gestookt. Op internet is hier genoeg informatie over te vinden. Voor de gemeente Almere geldt dat, in die gevallen dat de afgelopen jaren een verzoek om handhaving werd ingediend omdat er overlast werd ondervonden van de allesbrander of de openhaard, er door de handhavers niet is geconstateerd dat er vervuild hout of andere zwaarder milieu belastende materialen werden gestookt. In die gevallen dat er daadwerkelijk overlast was bleek dat het stookhout nog te vochtig was, er gestookt werd bij ongunstige weersomstandigheden of omdat de uitmonding van rookgasafvoer niet voldeed. Ik realiseer mij dat het altijd een momentopname is en dat er op die momenten dat er niet werd gecontroleerd mogelijk toch ‘verkeerde’ materialen werden gestookt.

 

Dit jaar komt ook de nodige informatie over het gebruik van een allesbrander/openhaard op de site van de gemeente Almere te staan waarin duidelijk wordt aangegeven waar op gelet moet worden bij het stoken van de allesbrander/openhaard. Zeer zeker zal daaraan extra aandacht worden geschonken aan het soort hout dat gestookt moet worden en dus ook aan het soort hout dat niet moet worden gebruikt.

 

Ik vertrouw er op uw brief, namens de raadsleden en het bestuur van de gemeente Almere, voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s