Klacht Buro Blauw metingen fijnstof

Buro Blauw zit vertegenwoordigd in het Platform Houtrook. Zij maken metingen op die gunstig stemmen voor de houtkachellobby.

Uitzending 18 december 2016 inzake Buro Blauw bij de Monitor.  Uitzending:  https://www.npo.nl/de-monitor/18-12-2016/KN_1686916

In de uitzending gewijd aan het onderwerp houtstoken van hedenavond, werd de impact op de levens van een aantal mensen getoond. Het Bouwbesluit kwam in het algemeen wel ter sprake nu en dan. Maar het gewichtige artikel 7:22 werd door geen enkele deelnemer genoemd. Dat is, qua tekst, het artikel dat in het verleden met succes werd gehanteerd door advocaten in geval van rookoverlast door een houtkachel. De tekst luidt: “Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de wet Milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

  1. Op een voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid.
  2. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van dit bouwwerk, open erf of terrein;
  3. Op een voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof, vocht of irriterend materiaal wordt verspreid…..

Jarenlang was dit artikel voldoende om te hanteren en bewijs te leveren voor bovenstaande overtredingen. Die hebt u zelf kunnen vaststellen vanavond.

De grenswaarde die de heer De Bree u aangaf, nl. 40 microgram per m3, is geldig voor PM10, dat zei De Bree ook duidelijk in de uitzending. Echter, 90% van de uitgestoten fijnstof door houtkachels, bestaat uit PM2.5. De getallen hebben betrekking op de doorsnee van de stofdeeltjes. Dus 10 micrometer doorsnee en 2.5 micrometer doorsnee. Die laatste is het schadelijkst, wordt diep ingeademd.

Voor PM2.5 is de grenswaarde, sinds 2015, 25 microgram per m3. De Bree vermeldde dit niet.

Volgens bovenstaande tekst van de wet, geldt de berekening van het jaargemiddelde niet voor vervuilende puntbronnen als houtkachels. De Bree is nog steeds van mening dat deze norm ook geldt voor deze puntbronnen. En dan ook nog alleen die voor PM10.

Vanaf pagina 40 treft u meer trucs aan van Buro Blauw in het bestand aleksandra-jedynska.pdf aleksandra-jedynska

Voorbeeld trucs van Buro Blauw dat in het Platform Houtrook zit:

Truc van Buro Blauw in Noord-Limburg

Het fijnstof werd afgevangen met een filter aan het uiteinde van de pijp.

Truc 1 was, dat de afvang startte nadat de kachel 15 tot 30 minuten had gebrand.

Truc 2 was, dat afvang aan de pijp de z.g. condensables niet meeneemt. Dat zijn

gasvormige deeltjes die in de koude lucht hard worden. De waarden kunnen dan 3 tot 5 maal hoger liggen.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s