Meldpunt schrijft een brief aan het Ministerie van Milieu & Infrastructuur: Stoken op geïmpregneerd hout.

Op 2 april 2017 mailde u ons een vervolgvraag over geïmpregneerd hout. U vraagt zich af hoeveel mensen stoken op geverfd en geïmpregneerd hout. Ook wilt u weten wie toeziet op het verbod om geïmpregneerd hout te verbranden. U vraagt zich verder af hoe u moet bewijzen dat buren geïmpregneerd hout stoken. 

 

Hoeveel mensen stoken behandeld hout?

Er zijn ons geen exacte cijfers bekend over het aantal Nederlanders dat geverfd, geïmpregneerd of ander behandeld hout verbrandt. Wel zijn er cijfers die een grove indicatie kunnen geven. Zo komt uit een onderzoek van Milieucentraal/Motivaction (2015: Hout stoken: lust of last?) naar voren, dat ongeveer 5% van de 250 ondervraagde houtstokers niet bereid is om alleen droog en onbehandeld hout te stoken. Het is niet bekend hoe de verdeling daarbij is tussen stokers die te nat hout stoken en de stokers die behandeld hout stoken.

 

In de gemeente Amersfoort zijn recent (eind 2016) ook zo’n 140 houtstokers gevraagd naar hun stookgewoonten (Panelonderzoek Houtrook). Daar bleek ongeveer 5% van de houtstokers weleens afvalhout of sloophout te verbranden. Het is niet bekend in hoeverre dit afvalhout en sloophout ook geverfd of geïmpregneerd was.

 

Verbod op het stoken van behandeld hout

In ons vorige antwoord gaven we al aan dat gemeenten dit verbod kunnen handhaven: “CCA- en CC-hout mag niet worden verbrand door particulieren. Dat verbod geldt ook voor geverfd hout of ander geïmpregneerd hout. Het verbod staat in artikel 10.2 van de Wet milieubeheer en gemeenten zijn bevoegd om dit verbod te handhaven.”

We adviseren u daarom contact op te nemen met uw gemeente, als u vermoedt dat uw buren structureel geïmpregneerd hout verbranden. Gemeenten zullen waarschijnlijk eerst voorlichting en eventueel bemiddeling inzetten om het stoken van geïmpregneerd hout te stoppen. Juridische handhaving kan eventueel daarna volgen.

 

Uiteraard kunt u ook zelf met uw buren hierover praten, als u dat nog niet heeft gedaan. Niet iedereen is zich ervan bewust dat behandeld hout niet gestookt mag worden. U kunt in uw gesprek met de buren of de gemeenten wijzen op de informatie uit ons vorige antwoord:

“Geïmpregneerd hout moet worden afgevoerd via het huishoudelijk afval of de milieustraat. De website van de Rijksoverheid meldt: “Gooi geïmpregneerd hout nooit zelf op een vuurtje of in de open haard. Er komen dan ongezonde en milieuvervuilende stoffen vrij.” (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/mag-ik-geimpregneerd-hout-gebruiken). In de toolkit ‘Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast’ wordt hier ook op gewezen (zie http://www.platformhoutrook.nl/Informatie).”

 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vervolgvragen over houtrookoverlast kunt u zich tot de gemeente wenden.   

 

Met vriendelijke groet,

 

Directie Klimaat, Lucht en Geluid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s