RIVM monopolist in informatie verstrekking

Het Meldpunt Rookoverlast heeft de volgende vragen gesteld aan het RIVM:

Kunt u uiteenzetten welke gevaarlijke componenten vrijkomen bij
verbranding van CCA-hout en in welke vorm? Kunt u daarbij per stof
tevens de gezondheidsrisico’s uiteenzetten?

Het antwoord van het RIVM van professor:

Kort antwoord: nee en nee. Antwoord afkomstig van Inhalatie toxicoloog van het RIVM die ook te zien was bij Radar TV.
De politiek is afhankelijk van de beschikbare informatie inzake houtrook van het Ministerie van Milieu & Infrastructuur. Als dan niet de waarheid op tafel komt dan kan de politiek vrijwel niets doen. Het blijft vaak bij kamervragen stellen.
Informatie inzake verbranden van geïmpregneerd hout:
Van het lid Hendriks (Hendriks) aan de Ministers van Justitie, van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu:

Kent U het rapport “Gezondheidsrisico’s van
houtverduurzamingsmiddelen: Oriënterende evaluatie voor CCA-zouten”,
dat in november 1994 werd uitgebracht in opdracht van het Ministerie
van VWS?

Is het u bekend dat daarin staat geschreven dat na ongecontroleerde
verbranding de achterblijvende as ongeveer 5600 mg arseen per kg
bevat. en dat het daarmee de grens van gevaarlijk afval honderdvoudig
te boven gaat?

Kent U het rapport “Basisdocument Arseen”, uitgebracht in januari 1990
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu? Zie
http://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/1990/januari/Basisdocument_Arseen

Is het U bekend dat daarin staat geschreven dat bij ongecontroleerde
verbranding van met arseen geïmpregneerd hout 20 tot 80 procent van
het arseen in de lucht terechtkomt, en dat het arseen nagenoeg
volledig aan aërosolen gebonden is?

Is het U bekend dat daarin staat geschreven. dat het betreffende
arseen in aërosolen tot een van de allerfijnste aërosolfracties
behoort (massamediaan circa 0,4 m en 85 % beneden 1 m) en daardoor bij
inademing tot diep in de longblaasjes terecht kan komen en zo kanker
veroorzaken?

Hebt U kennis genomen van de uitspraak van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens van 19 februari 1998, nummer 216/1996/735/932′ ?

Is het U bekend dat in die uitspraak valt te lezen dat arsenicum in
principe in al zijn verbindingen kankerverwekkend is, omdat het in het
menselijk lichaam wordt ‘omgezet in arsenaat dat de plaats van
fosfaatgroepen in het DNA inneemt, wat leidt tot fouten bij de
celdeling en als zodanig tot kanker?

Is het U bekend dat die uitspraak stelt dat de overheid op grond van
artikel 8 EVRM een actieve rol moet spelen bij het verstrekken van
informatie over de risico’s van met arseen geïmpregneerd hout als dat
het privé-leven van mensen ernstig nadelig kan beïnvloeden?

Is het U bekend dat over geheel Nederland met arseen geïmpregneerd
afvalhout wordt verbrand in houtkachels, in open haarden binnenshuis
en op brandstapels in de buitenlucht, zonder dat de Staat haar
inwoners heeft geïnformeerd over de risico’s van de vrijkomende
arseen-aërosolen in de lucht en de zeer hoge arseenconcentraties in de
as?

Deelt U de mening, dat de Staat op grond van de uitspraak van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 19 februari 1998 met
betrekking tot artikel 8 van het EVRM de plicht heeft tot de actiever
verstrekking van informatie aan alle inwoners van Nederland over de
grote risico’s van het verbranden van met arseen geïmpregneerd hout in
kachels, open haarden, op brandstapels en dergelijke?

Hoe gaat U deze informatie concreet verstrekken?

Erkent U dat de Staat nalatig is geweest om de Nederlandse bevolking
te informeren en dat de Staat op basis van de uitspraak van het
Europese Hof verplicht is tot het vergoeden van de aangerichte schade?

Bent U bereid alsnog uitvoering te geven aan de door de Tweede Kamer
op 12 november 1996* en op 19 november 1996 aangenomen moties om
arseenhoudende wolmanzouten te verbieden?

Bent U bereid, gelet op het bovenstaande, de door U gegeven antwoorden
op mijn vragen van 6 augustus 1996* en op 7 november 1997* betreffende
het onmiddellijk verbod op het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten
te herzien?

Th.J.M. Hendriks
27 maart 1998

Jurisprudentie Bestuursrecht 1998, nr. 49 (12 maart 19,98, afl. 3)
Handelingen Tweede Kamer, 1992-1992, blz. 781 en 1266. Tweede
Kamerstuk 22 300, XI, nr. 25.
Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer 1996-1997, nr. 33
Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer 1997-1998, nr. 369

Bron: http://www.sdnl.nl/hendr-15.htm

Zie ook http://www.nu.nl/algemeen/1916/een-op-de-drie-nederlanders-krijgt-kanker.html

https://www.gezondheidsnet.nl/kanker/aantal-kankergevallen-in-2030-verdubbeld


3 reacties op ‘RIVM monopolist in informatie verstrekking

  1. Nog afgezien of ik het met u eens bent mevrouw Van Scheers, zou u eens moeten afleren om te pas en te onpas mensen op publiekelijk te kakken te zetten. U, als medewerker van de politie-eenheid Rotterdam, locatie Dordrecht, bent de vijftig ruimschoots gepasseerd en zou alleen al daarom moeten weten dat je eerst aan hoor- en wederhoor doet alvorens uw ongezouten mening te rioleren.

   Like

   1. Nu zonder taalfouten. Nog afgezien of ik het met u eens ben mevrouw Van Scheers, zou u eens moeten afleren om te pas en te onpas mensen publiekelijk te kakken te zetten. U, als medewerker van de politie-eenheid Rotterdam, locatie Dordrecht, bent de vijftig ruimschoots gepasseerd en zou alleen al daarom moeten weten dat je eerst aan hoor- en wederhoor doet alvorens uw ongezouten mening te rioleren.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s