Rookoverlast in je tuin

Het Meldpunt Rookoverlast heeft mevrouw Schippers gevraagd om een reactie aangaande houtrookoverlast. Het Meldpunt Rookoverlast maakt haar ernstige zorgen over de volksgezondheid. Hierbij de reactie:

Bedankt voor uw e-mail aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U geeft aan dat u zich grote zorgen maakt over vuurkorven. Ook verwijst u naar verschillende websites met informatie over houtrook. Het ministerie van VWS heeft mij gevraagd u te antwoorden, omdat wij bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) bezig zijn met de overlast en effecten op de gezondheid door houtstook. De schadelijke effecten van fijn stof en houtrook zijn ons bekend. Er zijn regels voor het stoken van hout, waardoor de overlast beperkt kan worden. Ik wil u daarover graag informeren.

 

Regels voor vuurkorven

Er zijn regels voor vuurkorven in de tuin. Zo is er een landelijk verbod om afval te verbranden. Dat betekent ook dat het verboden is om geverfd of geïmpregneerd hout, bewerkt hout, snoeihout of ander afval te verbranden in de tuin. Dit verbod staat in artikel 10.2 van de Wet milieubeheer. Eventueel kan een gemeente uitzonderingen daarop maken. Dat staat in artikel 10.63 van de Wet milieubeheer. Zo hebben gemeenten hebben vaak eigen regels voor het verbranden van snoeihout buiten de bebouwde kom.

 

Vuurkorven zijn verder alleen toegestaan als er geen gevaar, hinder of overlast is voor de omgeving. Gemeenten regelen dat in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De regels kunnen per gemeente wel wat verschillen. U kunt dit het beste bij uw eigen gemeente navragen.

 

Als er duidelijk hinder voor de omgeving is van één of meer vuurkorven, kunt u het volgende doen:

  • Ga in gesprek met de vuurkorfgebruiker(s). Bekijk samen hoe de overlast minder kan worden.
  • Lost dit overleg niets op? Dan kunt u de gemeente vragen om hulp. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld buurtbemiddeling inschakelen of, waar dat kan en nodig is, bovengenoemde regels handhaven.

 

Meer informatie en tips vindt u ook op de volgende website:

https://www.milieucentraal.nl/wonen/tuinieren/tuinontwerp/vuur-maken-in-de-tuin/

 

Regels voor houtkachels

Er zijn veel plaatselijke omstandigheden die bepalen of een houtkachel overlast kan geven bij buurtbewoners. Daarom hebben gemeenten een belangrijke rol bij de aanpak van houtrookoverlast. Er zijn een paar landelijke regels die gemeenten kunnen helpen bij het oplossen van probleemsituaties.

 

Het Bouwbesluit stelt eisen aan rookkanalen (schoorstenen). Daarnaast verbiedt het Bouwbesluit dat bewoners rook, roet, walm en stof verspreiden op een hinderlijke en schadelijke manier. Gemeenten zijn bevoegd om ervoor te zorgen dat iedereen deze regels naleeft. Het is soms wel lastig om te bepalen wanneer iemand dit verbod overtreedt. Ook kunnen meerdere kachels samen voor overlast zorgen, waardoor het moeilijker wordt om afzonderlijke kacheleigenaren aan te spreken.

 

Vanaf 2022 komen er strenge Europese regels voor de maximale uitstoot van nieuwe houtkachels. Die regels staan in de Ecodesign Richtlijn. Dit betekent dat er eisen gaan gelden voor houtkachels die in Nederland worden verkocht, waaronder eisen aan de maximale uitstoot van diverse schadelijke stoffen.

 

Toolkit “Houtstook door particulieren: hoe voorkom je overlast?”

Op de website www.platformhoutrook.nl staat een toolkit: “Houtstook door particulieren: hoe voorkom je overlast?”. Hierin staan stappenplannen voor de stoker van een houtkachel, de gehinderde buurtbewoner, de gemeente en de GGD. Ook staan er stooktips in, want buren weten niet altijd hoe zij hinder van hun houtkachel kunnen voorkomen of verminderen. Het ministerie van IenM gaf opdracht om deze toolkit te maken.

 

Platform Houtrook en gezondheid

Het ministerie van IenM nam ook het initiatief om het Platform Houtrook en gezondheid op te richten. Dit platform gaat (deel)oplossingen in beeld brengen die de overlast van houtrook kunnen beperken. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. U kunt meer informatie over het platform vinden op de website www.platformhoutrook.nl.

 

Taartdiagram met bronnen van fijn stof (PM2.5)

Tot slot wil ik nog een uitleg geven bij het taartdiagram dat u in uw e-mail heeft opgenomen. We hebben gemerkt dat deze percentages soms tot verwarring leiden. Op het eerste oog lijkt dit diagram uit te beelden dat houtrook van consumenten verantwoordelijk is voor 26% van alle fijn stof uitstoot (PM2.5) in Nederland. Die conclusie klopt echter niet.Het diagram toont de 10 belangrijkste deelbronnen. Per deelbron geeft het diagram aan wat de bijdrage (in %) van deze deelbron is aan de uitstoot van deze 10 bronnen samen. Het zijn dus niet percentages van de totale uitstoot van PM2.5 in Nederland, zoals veel mensen denken. Want de totale nationale emissie van PM2.5 is veel meer dan een optelsom van deze 10 bronnen.

 

De precieze cijfers kunt u nalezen op de website van de emissieregistratie  (www.emissieregistratie.nl). Naast de top 10 kunt u daar ook de bijdragen van de andere (honderden) deelbronnen bekijken, inclusief de totale uitstoot van PM2.5. Uit deze cijfers blijkt dat de bron ‘vuurhaarden van consumenten en de sfeerverwarming van woningen’ 11% bijdraagt aan de totale uitstoot van PM2.5 in Nederland.

 

Ook 11% is natuurlijk een aanzienlijk deel. Het ministerie van IenM neemt het ingewikkelde probleem van houtrookoverlast daarom serieus.

 

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marlous van Oordt


3 reacties op ‘Rookoverlast in je tuin

  1. Wat een mooie woorden weer……de APV , WET milieubeheer artikel 10.2, 10.63. , toe maar en dan nog de gemeente en haar eigen “regels”. Hier in Alkmaar verkoopt de plantsoendienst nat snoei en sloophout voor de kachels .De burgemeester maakt reclame voor houtkachels vanwege sfeer en RENDEMENT Waarom , mevrouw van Oordt , denkt u , is het dan zo moeilijk om de motie van Amersfoort en Leeuwarden er bij de VNG door te krijgen? Ook u begrijpt de ernst van de zaak nog niet, totdat u zelf op een donkere dag door uw buren in de rook wordt gezet,
    In de praktijk gebeurt er met al die wetten, regels, toolkits en stookadviezen helemaal niets en wordt stoken zelfs gestimuleerd. Er zijn mensen die al jaren bezig zijn om hiermee hun recht te halen, tot nu toe zonder resultaat. Wanneer komt Volksgezondheid in actie en helpt deze mensen ? Voorlopig worden alle regels en wetten en ook alle adviezen van GGD ’s en artsen door elke instantie die er wat aan zou kunnen van tafel geveegd..En gaat de rookvergiftiging gewoon door.Nu ook weer met biomassacentrales, daar hoor je Volksgezondheid ook niet over, Hoe moet dat nu verder in Zwolle met die kinderen die niet meer buiten kunnen spelen in het speelkwartier vanwege de rook…….??

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s