Bijeenkomst PvdA Groningen

Op 12 november 2015 was een medewerker aanwezig van het meldpunt. Hierbij verslag bij de bijeenkomst van de PvdA in Groningen.

Verslag van de bijeenkomst van VROEM op 12 november 2015

Na begroeting en inleiding, met de constatering dat er veel afmeldingen zijn
binnengekomen, geeft voorzitter Jan Spakman het woord aan lid van de werkgroep Trinette Janssen om een power point presentatie te houden over de aspecten van het stoken van hout voor energie voorziening door particulieren.

In de power point wordt eerst getoond, hoe de energievoorziening in het algemeen er
uitziet: Het kolengebruik is zeer laag en het gasgebruik door gezinnen loopt langzaam terug. In 2010 was het gasgebruik gemiddeld per gezin: 1560 m3 (kuub) per jaar. Dat geeft 2700 kg CO2. In feite zijn er grote onderlinge verschillen in gas (energie)gebruik, veelal afhankelijk van het bouwjaar van de woningen.
Maar de teruggang van gasgebruik is nog lang niet genoeg. Duurzame energievoorziening gaat te langzaam vooruit. Het stoken van hout door particulieren zorgt voor een bijdrage van 13% zogenaamd duurzame energie. De milieubeweging denkt dat de CO2 reductie navenant is; uit studies blijkt dit niet het geval
te zijn. Is nog in discussie: houtstoken geeft veel gassen die schadelijk zijn voor het klimaat, zoals methaan. 25 maal de waarde van CO2. In Nederland komt 10 miljoen ton aan biomassa uit groenbeheer. In Noord Nederland is dat 4 miljoen ton per jaar.
Het is de overheid er veel aan gelegen om het stoken van hout door particulieren te
stimuleren. Zonder deze houtstook zou bijdrage aan reductie door gebruik biomassa
teruglopen naar 5% aan DE. Frans Debets: “De milieueffecten van kleine houtstook zijn rampzalig, zoals je weet.” Hoe komt dit? Houtkachels stoten een scala aan gifstoffen uit. Organisch Carbon (OC), teerachtige deeltjes, zeer klein, gemeten in de vorm van fijn stof: PM<2.5. Hieraan gekleefd zijn de kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) Dit maakt dat fijnstof door houtstook zeer schadelijk is. Vergelijk met diesel 53 mg PAK/kg brandstof;
houtkachel: 1120 mg/kg hout. Daarnaast zijn dat aldehyden, fenolen en ketonen en hun zeer schadelijke derivaten, bv. acroleïne. Effect bv. tranende ogen, geïrriteerde slijmvliezen, benauwdheid en longoedeem; ook na dagen optredend. Koolmonoxide en dioxines. Oude kachels produceren een veel grotere hoeveelheid gifstoffen dan nieuwere modellen. Maar een slechte stoker kan de beste kachel verprutsen. Daarvan werd een voorbeeld gegeven van een goede kachel: stook je goed, dan 50 mg fijn stof per m3. Stapel je de houtblokken te dicht op elkaar, dan 500 mg fijn stof/m3. Sluit je de klep helemaal af, dan 15000 mg/m3. In de praktijk kan de uitstoot nog veel hoger zijn, volgens Australisch onderzoek een factor 4 tot 6 hoger. Er werd een scala aan uitstoot gegevens getoond. Er wordt door de kachelbranche gezocht naar verbeterde modellen. De meting van de uitstoot fijnstof door houtkachels laat in Nederland veel, zo niet alles te  wensen over. Het zijn meestal berekeningen vanuit bestaande onderzoeksrapporten. Met schattingen voor nieuwe situaties. Deze methode wordt door buitenlandse experts verworpen. Een voorbeeld werd gegeven door het oordeel te tonen van Prof. Dr. Maenhaut over het onderzoek Blauw 2011 van de Noorderhaven. Sinds 1999 is er een nieuwe methode om fijn stof uit houtverbranding aan te tonen: met de gidsstof levoglucosan. Milieudefensie Groningen staat in nauw contact met deze expert uit Antwerpen op dit gebied. De Nederlandse overheid wil hier niet aan. Het zou een veel grotere bijdrage aan fijn stof aantonen dan nu wordt berekend.
Daarnaast ondervindt 10 tot 12% van de bevolking ernstige overlast door de (slechte)
stookgewoonten van een of meerdere buren. Hier wordt niets aan gedaan. Erger: vanuit het ministerie wordt er alles aan gedaan om de werkelijke feiten over houtstoken te verbloemen. Onjuiste gegevens worden online gezet.
De in Groningen gemaakte rapporten van Buro Blauw worden door I&M en van daar, via het StAB, door de Raad van State ingezet om klachten te weren.
Er werden veel voorbeelden gegeven, hoe valse onderzoeken tot stand komen.
Trinette heeft enkele analyses gemaakt van dergelijke onderzoeken. Die door het ECN
onofficieel zijn bevestigd.

Er zijn een aantal malen Kamervragen gesteld naar de schadelijkheid van houtrook.
Een door de SP in 2008. Een door D66 in 2013 Een onlangs door Cegerek van de PvdA, 29 oktober 2015. Duidelijk werd aangetoond hoezeer de PvdA politici, door blind te leunen op de ambtenaren van hun ministerie, tot zeer afwijkende antwoorden kwamen, afwijkend van de gegevens van een taartdiagram van de emissieregistratie: bijdrage fijn stof uit houtstoken: 26%. Alle antwoorden kwamen van PvdA’ers: Minister Vogelaar, staatssecretaris Mansveld en Sharon Dijksma. Ze lazen door I&M geleverde antwoorden voor. Dat wil zeggen:
nietszeggende antwoorden met aantoonbare onwaarheden. Sharon zoekt opnieuw
informatie in februari a.s. Er werd een Noors onderzoek getoond naar de kosten voor de gezondheidszorg door de uitstoot van houtstook PM10 (=fijnstof) in Oslo. Iedere kg PM die in de bewoonde omgeving, in dit geval de stad Oslo, terecht komt, kost 245 euro per persoon per jaar. Voor heel Oslo komt dat neer op een bedrag van 98 miljoen euro per jaar. Voor de binnen stad kost dat 22 miljoen per jaar.
De schoorsteenveger wet van Duitsland werd getoond. De implicatie was, dat Nederland niet zonder een dergelijke wet kan. De burger met overlast moet nu aantonen, wanneer en in welke mate er onbehoorlijk wordt gestookt. In de praktijk zijn dat extreem vervuilende stookpraktijken. Een onmogelijke en onterechte taak.
Een schoorsteenveger met grote bevoegdheden (opleggen van boetes) zou die gevallen op zijn verplichte inspecties moeten verwijderen.  Het kost de burgers, die toch een bewijs proberen te leveren, duizenden euro. Zonder dat er resultaat wordt geboekt.
De overheid is alleen geïnteresseerd in de vraag of de totale uitstoot PM “binnen de norm” blijft. Dat wil zeggen: het jaargemiddelde van 40 microgram/m3 met 35 dagen mogelijk een overschrijding van 50 microgram/m3. Terwijl fijnstof uit houtrook voor 90% bestaat uit PM2.5. De “norm´ hiervan is 25 microgram/m3. DE WHO norm voor PM2.5 is 10 microgram/m3.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s