Houtrook en de grondwet

Grondwetartikelen Artikel 10:1 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Artikel 11 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Artikel 20:1 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van … More Houtrook en de grondwet